CEPHE UYGULAMALARI
 • Register

Yapıların dış ortamla arasındaki ısı transferini minimuma indirmek için, ısıtma ve soğutma enerji tüketimlerini azaltma amaçlı yapılan işlemlere mantolama denmektedir. Mantolama; sadece kışın içerideki sıcak havanın dışarı kaçması anlamına gelmez. Aynı zamanda yaz ayalarında da içerideki soğuk havanın dışarı çıkmasına engel olur ve iç kısımlarının ısısı kaybını azaltır. Mantolama dediğimiz sistem günümüzde en yaygın ısı yalıtım sistemidir.

 mantolama

Mantolama iyi olan bir yapıda ısıtma ve soğutma için kullanılan enerjinin daha az kullanılması ve ısıtma ve soğutma sistemlerinizden kaynaklanan giderlerin daha ekonomik rakamlara indirilmesinede yarar. Aynı zamanda bir diğer yönden de bakarsak daha az yakıt kullanılması hava kirliliğini önler. Yapıların cephelerinde ısı ve nem iletimi azalacağından binaların ömrü uzar.

 mantolama1

Mantolama Hakkında; İnsanlar konforlu ve ekonomik yaşama ihtiyacını her geçen zaman diliminde artarak hissetmişlerdir. Bu gelişmeler doğrultusunda da karşılaştıkları problemlere çözümler aramışlardır. Yapılarda ısı yalıtım bu çözümlerin başında gelmektedir. "Mantolama" malzemeleri ile ilgili bir çok çalışma 20.yüzyılın ilk yarısında yapılmış ama geliştirilen bu malzemeler yaşanılan petrol krizinin ardından kullanılmaya başlanmıştır. Yaşanan ekonomik zorluklar artık hayatımızın her alanında tasarruf yapmamızı gerektirdiği gibi enerji kaynaklarımızın azlığı ve çevre kirliliği de yaşamlarımızı ciddi olarak etkilemektedir. Bu nedenle mantolama bugünün ve geleceğin vazgeçilmezdir.

Yapılarımızda ısınma ve serinleme amaçlı kullandığımız kombi,kalorifer,klima ve benzeri cihazların sarf ettikleri enerji,mantolama tatbikatları ile %50 azaltılabilmektedir.Eğer binalarımızın temel ve çatılarında da mantolama yapılmışsa bu oran %60’lara kadar çıkacaktır.Bu kadar önemli bir tasarrufun sadece kendi bütçelerimize değil ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağı unutulmamalıdır. Binalarımızda en önemli ısı kayıpları kolon ve kirişlerden kaynaklanmaktadır bu sebep ile iç duvarlarda yapılacak Mantolama tatbikatları asla sonsuz ömürlü olamayacaktır,dış cephede ve bina duvarlarının tamamını kaplamadıktan sonra Mantolama sistemlerinde tatmin edici sonuç alınamaz.Sistemin ana prensibi hiçbir aralık kalmayacak şekilde yapının dışarıdan ısı yalıtım levhaları ile kaplanmasıdır.

 mantolama1s

Kolonlar,kirişler,duvarlar,pencere merkezleri,çıkma altları bir bütün olarak mantolanmalı ve yapının tamamı koruma altına alınmalıdır.Doğru bir şekilde Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri ile kaplanan bir binanın korozyon problemini bir daha yaşamayacağını,yaşının sabitleneceğini ve mantolamanın bina ömrü kadar hizmet verebileceğini unutmamamız gerekmektedir. Yapılarda mantolama uygulaması ısınma için kullanılan enerjiden tasarruf edilerek gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltıp çevre için doğrudan bir kazanç sağlar. Duvar, ısı köprüleri, zemin ve tavan yüzey sıcaklıklarının iç konfora olduğu kadar yapı kabuğu üzerinde de önemli etkileri vardır. Yeterli yalıtım yaşam kalitesine katkıda bulunur ve bina dokusunun korunmasına yardımcı olur.

Mantolama için teknik verilere uygun olan ve olmayan çok çeşitli ürünleri bulmanız mümkün.Mantolama uygulamasından maksimum derecede fayda sağlamak için ürün kalitesi teknik değerleri üstün malzemelere ek olarak Uygulamanın da hassas yapılması gerekmektedir. Ürün ve uygulamanın birleşmesi sonucunda Mantolama tam performans ile çalışacak size konforlu ve sağlıklı bir mekan oluşturacaktır.

 manto1

Binanıza mantolama uygulaması konusunda kararsızsınız ve araştırma ve maliyetleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyorsunuz, ‘ Mantolama ‘ adı verilen malzeme dış cephe ısı yalıtım malzemesi olarak Amerika Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Maalesef ülkemizde yeni tanınan bu sistem halen yaygın değildir. Yerküremizde hızla tükenen enerji kaynaklarını sorumsuzca tükettiğimiz dünyamızda insanlık olarak. Enerji tasarrufuna yönelmek zorun dayız. Ülkemizin enerji kaynaklarının çoğunluğu yurt dışından geldiği için enerjimiz bize pahalıya mal olmaktadır. Konutlarımızda iş yerlerimizde ısınmak ve soğutmak için birçok ısıtıcı ve soğutucu aygıtlara başvurmaktayız. Yapılarımda hiçbir koruma olmadığından maalesef enerjimizi kışın evden çok duvarları ısıtmak için kullanıyoruz. Yazın ise bu durum tersine dönmektedir evimizi klimalarımız ile soğutmak için elektrik enerjisini sarf etmekteyiz. Oysa güzel bir ısı yalıtım sitemi ile bu durum %50 doğal gaz ve elektrik enerjisinden tasarruf edebilirsiniz. Binamızın temeli ve çatısı ısı ve su yalıtımı yapıldığında bu oran %60. a kadar enerji tasarrufu yapmak mümkündür.

Bu yapılacak tasarruflardan aile bütçemize oldukça çok katkısı olduğu gibi ülke ekonomisi nede katkısı büyüktür. Binalarımızda ısı kayıpları kolonlar, kirişler, çatı binanın temeli, camlar, kapılardandır. Bunları önlemek için tamamını koruma altına almadığımız takdirde verimli bir sonuç elde edemeyiz. Isı yalıtım sistemleri sonsuz bir ömre sahip değildir. Yapılan bu işleri uzun ömürlü kılan ise bakımıdır. Mantolamayı koruyan 2 faktör varır bunlardan birincisi plakanın üzerine kaplanan sıvası diğeri ise boyasıdır zamanla boya deforme olabilir. Sıvanın deforme olması demek plakaların zamanla düşmesine ve tamamen tahrif olmasına neden olur. Sıvayı koruyan en önemli faktör boyadır. Boyanın ömrü ise ortala malzemenin kalitesine göre 6 ila 9 yıl civarında biz zat yapmış olduğumuz uygulama lamımızda bunları yerinde tespit etmiş test etmiş bulunmaktayız. Isı yalıtım sistemlerinin uygulaması binanın konumuna göre hiçbir aralık boşluk kalmaksızın çıkma pencere etraflarında çıkmalar vs plakaların. Mantolanının faydalarına gelince binanın kolonları, kirişleri, dış sıvası, kat betonunu korumaya alması betonun korozyona uğramasını kısacası betonun içindeki demirin çürümesini engeller ve binanızın ömrü uzar ve sağlıklı bir şekilde uzun yıllar kullanırsınız.

 cephe mantolama

UYGULAMA İŞLEMİ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Bina yüzeyine yalıtım levhası noktalama usulü olarak,m2 sarfiyatı 3.- 3,5 kg olacak şekilde sürülmelidir.taraklı sistem darbelere muhatap olabilecek noktalarda kullanılmalı,noktalama usulü ise cephelerde kullanılmalıdır.noktalama işleminde bina yüzeyinde teras kaçağı var ise levha yardımı ile düzeltme olasılığı sağladığı gibi,ileride bina çalışması ve çatlamalara karşı levhanın esneme kabiliyetini muhafaza ederek,çatlağı absorbe etmektedir.

2. Levhalar kesinlikle yüzeye şaşırtma usulü ile döşenmeli, pencere ve kapı gibi bitimlerde düzlem kesinlikle levha birleşimi noktaları ile buluşmamalıdır. Bu işlem yüzeyde oluşabilecek bir çatlağın levha dizilimi takip ederek yayılmaması için yapılmalıdır.

3. Dübelleme işlemi yapıştırma işleminden 24 saat sonra ,yapıştırıcı kuruduktan sonra m2’ye 6 ad.gelecek şekilde,levhaların birleşim ve orta noktalarına yerleştirilmelidir. Dübel cinsi ve uzunluğu duvar ve levhanın kalınlığı ile duvarın özelliğine göre tercih edilmelidir.

4. Bina köşe hatlarının belirginleştirilerek keskinlik kazanması ve köşe noktalarındaki levha bitimi noktalarının korunması için fileli PVC köşe profili kullanılmalıdır. Profillerin montajı esnasında kesinlikle tel, çivi ve benzeri maddeler kullanılmamalıdır. Bu tutunma işlemi sıva yardımı ile yapılmalıdır.

5. Dübellemenin ardından ilk kat sıva ,kalın perdah olarak uygulanmalı(m2sarfiyatı3kg) ve üzeri file çekilerek sıyırma usulü ile gömülmelidir.

6. İlk kat sıva üzerine çekilen file kesinlikle bini payı uygulanarak yapılmalıdır.Aksi taktirde uygulamadan, çok kısa bir süre sonra birleşim noktalarında çatlaklar oluşacak ve geri dönüşü, tamiratı zor ve yüksek bir maliyet oluşacaktır.

7. Uygulama son katı boya olacak ise 2 .bir kat ince sıva çekilerek yüzey düzeltilmeli ve zemin astar vurularak boyaya hazır hale getirilerek boya uygulaması yapılmalıdır.

8. Son kat kaplama dekoratif taş kaplama olacak ise ,zemine astar vurularak sıva yüzeyi ile son kat kaplama arasında mukavemet arttırılmalıdır.

9. Son işlem olarak çelik mala ile dekoratif taş kaplama uygulanacaktır. Var olan kaplama akrilik esaslı ve çimento katkılı olduğu için sıva ve kaplama uyumu olumludur. Yüzeyde farklı bir çalışma oluşmayacak ve dolayısı ile çatlama meydana gelmeyecektir. Dekoratif kaplama mantolamanın koruyucu ömrünü arttırmaktadır. Diğer bir faktör ise bina sıva sonrası oluşabilecek gölgelenme ve bozuklukları %70 dolayında düşürerek boyaya oranla daha temiz ve düz bir görsellik sunmaktadır.

 dis cephe mantolama fiyatlari

MANTOLAMA SİSTEMİ

Dairenizin su ve nem yalıtımını sağlamak, Yakıt ve enerji tüketiminde %50 seviyesinde tasarruf sağlayarak ısı yalıtımını oluşturmak, Ve binalarınızı korozyona ve çürümeye karşı korumak için yapılmaktadır.

Mantolamada Sistemlerindeki Bazı Hatalar

1) Kapı ve pencere doğramalarının yanlarında bırakılan boşluklar Kapı ve pencerelerini yerleştirilirken doğramayla duvar arasında uygulamalarda bırakılan boşluklar kapatılmadığında, bu boşluklar ne kadar sıva yapıldığında dolu gibi gözükse de ısı geçişi olacaktır. Mümkün olduğu kadar, doğramalarla duvar arası doldurularak yapılmalıdır.

2) Mantolama yapılan cephenin düzlemek için sıva yapılmadan yapması Mantolama yapılacak dış cephe, yalıtım işlemine geçilmeden önce, kaba sıva ile düzgün bir yüzey haline getirilmelidir. Çünkü duvar örümünde meydana gelen hatalar, ayrıca betonarme sistemdeki kolon ve kirişlerin kalıp hatalarından dolayı meydana gelen girinti ve çıkıntılar oluşur. Bu gibi yüzey bozukluklarını gidermeden yapılan mantolamada köpük levhalarının altlarında boşluklar meydana getirecektir. Dolayısıyla ani mevsim değişikliklerinde Köpük levhalarının altındaki yapıştırıcının özelliğini kaybettirir. Bu da köpük levhaların duvardan ayrılmasına yol açarak ısı geçişi oluşturur.

3) Köpük levhaların uygulama sırasında yapıştırıcı harcın arkasına blok blok konulması Uygulama sırasında mantolama ustalarının sıkça yaptıkları hatalardandır. İşçilikten ve zamandan kazanmak adına kalitesiz bir mantolama yapılmaktadır. Teknik uygulamada köpük levhaların arkasına aynı kalınlıkta ve her yerine tatbik edilmelidir. Aksi takdirde bloklar halinde konulan yapıştırıcı harcından dolayı boşluklar oluşturacaktır. Bu da ısı geçişlerine yol açar.

4) Pencere doğramalarının alt bölgesi olan denizlik altında bırakılan boşluklar Çoğu zaman pencere doğramalarının altına gelen duvar, doğrama alt seviyesinden daha alt seviyede bırakılır. Doğrama yerine monte edildikten sonra bu bölümde boşluk kalır. Denizlik uygulamasında ise mermer malzemesi kullanılıyorsa, bu mermer plaka altına konulan harç ya da dolgu malzemesi, her tarafına değil de, belli bölümlerine konulduğundan mermer denizlik ile duvar arasında boşluk kalır. Burada yapılması gereken hiç boşluk kalmadan denizlik altına mümkün olduğu kadar yine duvar malzemesi ile tamamlanmalıdır. Aksi takdirde ısı geçişine izin verilmiş olur

5) Köpük levhalarının yönetmeliğin öngördüğü kalınlık ve dansite ölçüsüne uygun yapmamak İnşaatın yapıldığı bölgeye bağlı olarak, yönetmelikte köpük levhaların kalınlıkları ile ilgili kıstaslar verilmiştir. Bu değerler, inşaatın yapıldığı bölgenin iklim koşullarına ve ısı hesaplarına göre belirlenmiştir. İnşaat sahibi veya yüklenici, uygulamada bu kalınlıklara ve dansitesine(yoğunluğuna) uymadan yapıldığında, doğal olarak gerekli yalıtımı sağlamamış olacaktır. Uygulamada daha çok daha az kalınlıkta veya kalınlık uygun ama dansitesi düşük levhalar kullanmaktadır.

6) Pencere ve kapı doğramalarının merkezlerinin yalıtılmaması Pencere ve kapıların merkezleri dediğimiz iç girintileri genellikle yalıtılmadan yapılmamaktadır. Bunun zararı ise 1. Madde de belirttiğimiz gibi doğrama ile duvar arasında kalan kısımda bırakılan boşluklardan ısı geçişini önlemektir. Bu yüzden levhalar, pencere iç yanları da mutlaka uygulanmalıdır.

7) İçerden yapılan yalıtım sisteminde kiriş ve kolonların yalıtılmaması İnşaatın yapımı sırasında yüklenicilerin çoğu zaman başvurdukları yanlış uygulamalardan birisi de içten yapılan yalıtımlarda, duvar bölümünde yalıtım yapıp, kiriş ve kolonlara uygulanmamasıdır. Bu da, farklı ısı geçişlerine yol açacağından, rutubetlenme ya da yeşillenme dediğimiz yoğunlaşma oluşur. İçten yalıtım yapılacaksa, konutların dış cephelere bakan tüm yüzeyleri (kolon, kiriş ve duvar), yalıtılmalıdır.

8 ) Sandviç sisteminde yapılan sistemde iki duvarın sabitlenmemesi Yalıtım sistemlerinden biri olan sandviç sistem denilen, iki duvar arasına konulan köpük levhalarıyla yapılan sistemdir. Bu uygulamada, iki duvar arasında levha olduğundan dolayı her bir duvar ayrı ayrı çalışır. Bunun doğurabileceği olumsuzluk ise duvarların kalınlıkları daha az olacağından narinlik meydana gelir. Hal böyle iken, duvar örülürken, duvar ile kiriş ya da döşeme arasında eğer boşluk bırakılırsa duvarın yıkılmasına yol açar. Ayrıca bu boşluktan ısı geçişi olacağı için uygun bir yalıtım olmayacağı malumdur.

9) Köpük levhaların yatay, geçmeli ve şaşırtmalı olarak yapılmaması Mantolama işini yapan usta ve işçilerin bilinçli olmaması nedeniyle, uygulama sırasında levhalar dikey olarak yapılmaktadır. Levhaların bir kenarının daha uzun olmasından dolayı uygulama sırasında yatay olarak konulması levhanın yüzeye yapışmasında sonra düşmesini zorlaştıracaktır. Ayrıca, şaşırmalı dediğimiz ek yerlerinin aynı yerlere gelmemesine dikkat edilmesi gerekir. Böylece levhaların daha düz ve birbirlerine destek olması sağlanır. Bunun gibi, levhaların satın alırken, geçmeli olup olmadığına dikkat edilmelidir. Geçmeli sistemde hem levha aralarındaki boşluklardan ısı geçişi önlenmiş olacak, hem de levhaların ayrılması, düşmesi gibi sorunlar ortadan kalkacaktır.

10) Levhaların sabitlenmesi sırasında az çivi kullanılması

 isi yalitimi mantolama

Levhalar yapıştırıldıktan sonra, yapıştırıcının donması beklenir. İyice sertleştikten sonra çivilenerek duvara sabitlenmesi sağlanır. Bu çivileme sırasında çivi sayısını ya hiç kullanmadan ya da az kullanılarak yapılır ki, bu da levhaların iyice sabitlenmemesine yol açar. Mantolama binaların duvar, kolon, kiriş bölümlerinin Extrüde polistren levhalar kullanılarak yalıtılması için geliştirilen bir sistemdir. Bu çözümde kullanılan bileşenler doğru nitelikte seçilmiş Extrüde polistren ısı yalıtım levhaları, levhaların yüzeye ankrajlanmasını sağlayan özel dübeller, yine levhaların yüzeye yapışmasını sağlayıcı özel yapıştırma harcı ve ısı yalıtımına özel sıva harcı, sıva aderansını arttıran sıva filesi, boşluklarda kullanılmak üzere tasarlanmış alüminyum profillerden oluşmaktadır. Isı yalıtım levhaları, arka yüzeyi pürüzlendirilmiş ve oluklu/delikli, ön yüzeyi sıva uygulamaları için geliştirilmiş özel pürüzlü, bünyesine su almayan, boyutsal stabilitesi mükemmel, yayıncılık testleri yapılmış, B1 sınıfı zor alev alabilen Extrüde polistren ısı yalıtım malzemeleridir.

 ankara mantolama

Yapıştırma harçları, çok iyi yapıştırma niteliği olan sıcağa ve dona karşı dayanıklı, su ile karıştırılarak hazırlanan malzemedir. Sıva harçları, sentetik katkılarla kalitesi arttırılmış, uzun düzeltilebilme süresi olan, yağmur darbelerine, sıcağa ve dona karşı dayanıklı, su ile karıştırılarak hazırlanan malzemedir. Sıva filesi, min. 145 gr/m2 ağırlığında alkalilere ve kimyasallara dayanıklı cam elyafı malzemedir. Dübel, ısı yalıtım levhalarının cephe yüzeyine tesbitini yapmak için kullanılan 9 ve 11 cm boyunda çivili bağlantı elemanıdır. Köşe profili, bina köşeleri ve pencere köşelerini koruma amaçlı kullanılan yüzeyleri delikli alüminyum köşebentlerdir.

 • 24_03_2014_22_18_48
 • 3_mantolama-dubeli
 • ankara-mantolama
 • cephe-mantolama
 • dis-cephe-mantolama-fiyatlari
 • isi-yalitimi-mantolama
 • manto1
 • mantolama-11
 • mantolama
 • mantolama1
 • mantolama1s
 • mantolama3